gagna på engelska

Här ar alla gagna översättning till engelska

gagn

[[email protected]:n] subst.
< gagn, gagnet >
- nytta, fördel
use (benefit, advantage)
Exempel:
  • vara till gagn för mänskligheten - serve the interests of humanity
Avledningar:
  • gagna - benefit
Sammansättningar:
  • gagnlös - futile, bootless
Övrig: use, benefit, futile, bootless, benefit, advantage

gagna

[[email protected]:na] verb
< gagna, gagnade, gagnat, gagna >
- vara till nytta för
benefit (be of use to)
Exempel:
  • en politik som gagnar de redan rika - a political policy that serves the interests of the wealthy
Övrig: benefit, be of use to

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.