garantibevis på engelska

Här ar alla garantibevis översättning till engelska

garantibevis

[2garantI:bevi:s] subst.
< garantibevis, garantibeviset, garantibevis, garantibevisen >
- skriftligt bevis på att en vara har köpts med garanti
written guarantee (written proof that a good has been purchased under guarantee)
Övrig: written guarantee, written proof that a good has been purchased under guarantee

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.