genom på engelska

Här ar alla genom översättning till engelska

genom

[jE:nåm] prep.
- in på ena sidan (av något) och ut på den andra, från den ena sidan till den andra, igenom
through (into at one side (of something) and out on the other; from one side to the other)
Exempel:
  • gå in genom en dörr - go in through a door
  • resa genom Sverige - travel through Sweden
Uttryck:
  • genom åren (el. tiderna) ("genom årens (el. tidernas) lopp") - over the years ("throughout a period of years)
Övrig: through, into at one side and out on the other, from one side to the other

genom

[jE:nåm] prep.
- med, med hjälp av; på grund av
through (with the help of, by means of; as a result of)
Exempel:
  • spara pengar genom investering - save money through investment
  • olyckan skedde genom ett missförstånd - the accident was caused by a misunderstanding
  • genom att lära andra lär man sig själv - one learns by teaching others
Övrig: through, with the help of, by means of, as a result of

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.