gest på engelska

Här ar alla gest översättning till engelska

gest

[$es:t] subst.
< gest, gesten, gester >
- (hand)rörelse, åtbörd
gesture (movement (of the hand), gesticulation)
(bildligt "handling avsedd att visa en persons känslor etc")
("figuratively, "action intended to demonstrate a person's feelings, etc.")
Exempel:
  • livliga gester - animated gestures
  • en tom gest - an empty gesture
Sammansättningar:
  • försoningsgest - conciliatory gesture, olive branch
Övrig: gesture, conciliatory gesture, olive branch, movement, gesticulation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.