gett på engelska

Här ar alla gett översättning till engelska

ger

[je:r] verb
< ger, gav, gett, ge >
- överlämna (som gåva, som betalning), räcka
give (to present (as a gift or payment), to hand over)
(försvagat "presentera, ta fram")
("in a general sense, "present, produce"")
Exempel:
  • ge någon en present - give sby a present
  • jag har gett en tia för boken - I paid ten kronor for the book
  • ge besked - notify
  • ge ett exempel - give an example
  • ge någon rätt - to concede a point
Uttryck:
  • ta något för givet ("anse något som självklart") - take sth. for granted ("regard sth. as a self-evident right")
Övrig: give, to present, to hand over

ger efter

[(2)je:rEf:ter] verb
< ger efter, gav, gett, ge >
- ge vika, foga sig
yield, give in
Exempel:
  • ge efter för någons krav - accede to sby's demands
Övrig: yield, give in

ger igen

[je:rijEn:] verb
< ger igen, gav, gett, ge >
- ge lika för lika, hämnas
give back; avenge, retaliate
Övrig: give back, avenge, retaliate

ger med sig

[je:rmE:(d)sej] verb
< ger med sig, gav, gett, ge >
- acceptera något (efter påtryckning), foga sig
yield (accept sth. (under pressure), give in)
Övrig: yield, accept sth., give in

ger sig

[jE:r+sej] verb
< ger sig, gav, gett, ge >
- kapitulera, ge upp
surrender, give up
Övrig: surrender, give up

ger sig av

[je:r+sejA:v] verb
< ger sig av, gav, gett, ge >
- avlägsna sig, ge sig iväg
leave, go
Övrig: leave, go

ger sig på

[je:r+sejpÅ:] verb
< ger sig på, gav, gett, ge >
- anfalla, angripa
attack, have a go at
Övrig: attack, have a go at

ger sig till

[je:r+sejtIl:] verb
< ger sig till, gav, gett, ge >
- börja, ta sig för
begin, set about
Övrig: begin, set about

ger upp

[je:rUp:] verb
< ger upp, gav, gett, ge >
- kapitulera, anse (saken) förlorad
surrender, give up (capitulate, deem (a cause) lost)
Övrig: surrender, give up, capitulate, deem lost

ger ut

[je:rU:t] verb
< ger ut, gav, gett, ge >
- låta publicera
publish
Exempel:
  • ge ut en bok - publish a book
Avledningar:
  • utgivare - publisher
Övrig: publish, publisher

gett

[jet:] se ger
given
Övrig: given

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.