gjort på engelska

Här ar alla gjort översättning till engelska

gjort

[jo:r+t el. jor+t:] se gör
done
Övrig: done

gör

[jö:r] verb
< gör, gjorde, gjort, gör, göra >
- syssla med
Användning: ersätter annat verb
do
Exempel:
 • vad gör du? - what are you doing?
Uttryck:
 • ha att göra med ("ha kontakt med, avse") - have to do with ("have contact with, be related to")
Övrig: do

gör

[jö:r] verb
< gör, gjorde, gjort, gör, göra >
- tillverka; förfärdiga
make
Exempel:
 • göra mat - prepare food
 • göra möbler - make furniture
Övrig: make

gör

[jö:r] verb
< gör, gjorde, gjort, gör, göra >
- åstadkomma, ha effekt
make, cause
Exempel:
 • det gör ont i armen - my arm hurts
 • klimatet gör att växten inte trivs - the climate is not good for the plant
 • göra något möjligt - make sth. possible
 • göra sitt bästa - do one's best
 • göra programmet intressant - make the programme interesting
Uttryck:
 • det gör ingenting/detsamma ("det spelar ingen roll") - it makes no difference
Övrig: make, cause

gör av

[jö:rA:v] verb
< gör av, gjorde, gjort, gör, göra >
- placera
Användning: i frågor
do with, get rid of
Exempel:
 • var ska jag göra av paketet? - what should I do with the parcel?
Uttryck:
 • göra av med ("göra slut på") pengar - run through ("spend") money
Övrig: do with, get rid of

gör bort sig

[jö:rbÅrt:sej] verb
< gör bort sig, gjorde, gjort, gör, göra >
- uppträda så att man skäms
make a fool of oneself
Exempel:
 • jag gjorde bort mig kapitalt - I made an utter fool of myself
Övrig: make a fool of oneself

gör om

[jö:rÅm:] verb
< gör om, gjorde, gjort, gör, göra >
- göra en gång till
redo
Exempel:
 • vi gör om försöket - we'll try again
Övrig: redo

gör om

[jö:rÅm:] verb
< gör om, gjorde, gjort, gör, göra >
- förändra
redo, change
Exempel:
 • vi har gjort om (i) köket - we've redecorated the kitchen
Övrig: redo, change

gör sig

[jÖ:r+sej] verb
< gör sig, gjorde, gjort, göra >
- passa, vara till sin fördel
be suitable, make a good impression
Exempel:
 • blommorna gör sig inte i den vasen - the flowers do not look good in that vase
Övrig: be suitable, make a good impression

gör sig till

[jö:r+sejtIl:] verb
< gör sig till, gjorde, gjort, gör, göra >
- uppföra sig konstlat (för att behaga någon)
show off, put it on, behave affectedly
Övrig: show off, put it on, behave affectedly

gör upp

[jö:rUp:] verb
< gör upp, gjorde, gjort, gör, göra >
- avsluta, avtala
conclude, make a deal
Exempel:
 • jag gjorde upp affären på en timme - I closed the deal in the space of an hour
Övrig: conclude, make a deal

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.