glider på engelska

Här ar alla glider översättning till engelska

glider

[glI:der] verb
< glider, gled, glidit, glid, glida >
- röra sig långsamt och jämnt; halka, slinta
glide; slide, slip (move slowly and smoothly; slip)
Exempel:
  • låta något glida sig ur händerna - let sth. slip away from you
  • floden glider förbi - the river flows by
  • talaren gled snabbt över problemet - the speaker skipped quickly over the problem
Övrig: glide, slide, slip, move slowly and smoothly, slip

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.