gods på engelska

Här ar alla gods översättning till engelska

gods

[got:s] subst.
< gods, godset, gods, godsen >
- större egendom, herrgård
estate, manor
Sammansättningar:
  • familjegods - family property
  • godsägare - landowner
Övrig: estate, manor, family property, landowner

gods

[got:s] subst.
< gods, godset >
- varor
goods
(även allmänt "material, stoff")
("also generally, "material, stuff"")
Sammansättningar:
  • stöldgods - stolen goods
  • allmängods - public property
  • utfyllnadsgods - filler
  • godstransport - conveyance of goods
  • godsvagn - goods wagon
Övrig: goods, stolen goods, public property, filler, conveyance of goods, goods wagon

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.