gränsvärde på engelska

Här ar alla gränsvärde översättning till engelska

gränsvärde

[2grEn:svä:r+de] subst.
< gränsvärde, gränsvärdet, gränsvärden, gränsvärdena >
- visst värde som ej får över- eller underskridas
threshold value
(mest om halter av kemiska ämnen)
("mostly used of chemical concentrations")
Övrig: threshold value

värde

[2vÄ:r+de] subst.
< värde, värdet, värden, värdena >
- tal (som anger storleken på en variabel), siffra
value
Sammansättningar:
  • gränsvärde - threshold value
  • medelvärde - mean (average) value
Övrig: value, threshold value, mean value

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.