grundar på engelska

Här ar alla grundar översättning till engelska

grundar

[2grUn:dar] verb
< grundar, grundade, grundat, grunda >
- inrätta, starta
found
Exempel:
  • banken grundades 1856 - the bank was founded in 1856
Avledningar:
  • grundare - founder
Övrig: found, founder

grundar

[2grUn:dar] verb
< grundar, grundade, grundat, grunda >
- måla med grundfärg
prime
Övrig: prime

grundar

[2grUn:dar] verb
< grundar, grundade, grundat, grunda >
- ha som grund för, stödja
base, support
Exempel:
  • grunda sina åsikter på något - base one's opinions on sth.
  • grunda sig på något - be base on sth.
Övrig: base, support

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.