grundläggande på engelska

Här ar alla grundläggande översättning till engelska

grundläggande

[2grUn:dleg:ande] adj.
- huvudsaklig, fundamental, elementär, primär
fundamental, basic, essential
Exempel:
  • en grundläggande svaghet - a fundamental weakness
  • ett grundläggande drag - a fundamental characteristic
Övrig: fundamental, basic, essential

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.