grundsyn på engelska

Här ar alla grundsyn översättning till engelska

grundsyn

[2grUn:dsy:n] subst.
< grundsyn, grundsynen >
- grundläggande uppfattning
basic outlook
Exempel:
  • kristen grundsyn - Christian outlook
Övrig: basic outlook

syn

[sy:n] subst.
< syn, synen, syner >
- något som man ser
sight, spectacle
(bildligt "uppfattning, åsikt")
("figuratively "view, opinion"")
Exempel:
  • en vacker syn - a pretty sight
  • hon har en annan syn på samhället - she has a different view of society
Sammansättningar:
  • grundsyn - basic view (outlook)
  • samhällssyn - social outlook
Övrig: sight, spectacle, basic view, social outlook

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.