häl på engelska

Här ar alla häl översättning till engelska

häl

[hä:l] subst.
< häl, hälen, hälar >
- fotens bakersta del
heel (the back part of the foot)
Uttryck:
  • akilleshäl ("sårbar punkt") - Achilles' heel ("vulnerable spot")
  • vara hack i häl (på någon) ("vara alldeles bakom (någon) vid förföljelse") - be close on (sby's) heels ("be close behind (sby) whom one is pursuing")
Sammansättningar:
  • hälsena - Achilles' tendon
Övrig: heel, achilles' tendon, the back part of the foot

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.