händelse på engelska

Här ar alla händelse översättning till engelska

händelse

[2hEn:delse] subst.
< händelse, händelsen, händelser >
- något som händer, tilldragelse
occurrence, event (sth. which occurs, happening)
Exempel:
  • en historisk händelse - a historic event
Sammansättningar:
  • olyckshändelse - accident
  • världshändelse - event of world importance
  • händelselös - uneventful
  • händelseförlopp - course of events
Övrig: occurrence, event, accident, event of world importance, uneventful, course of events, sth. which occurs, happening

händelse

[2hEn:delse] subst.
< händelse, händelsen, händelser >
- slump, tillfällighet
accident, chance; coincidence
Exempel:
  • av en händelse - by chance
Avledningar:
  • händelsevis - by chance, accidentally
Övrig: accident, chance, coincidence, by chance, accidentally

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.