händer på engelska

Här ar alla händer översättning till engelska

hand

[han:d] subst.
< hand, handen, händer >
- yttersta delen av en människas arm
hand (the terminal part of the upper limb of humans and other primates)
Exempel:
 • tvätta händerna - wash one's hands
 • sy för hand - sew by hand
 • gå hand i hand - walk hand in hand
Uttryck:
 • ta hand om ("vårda o dyl") - take care of ("look after, etc.")
 • efter hand ("fortlöpande") - gradually, by degrees ("continuously")
 • på egen hand ("själv") - by oneself
 • i första hand ("viktigast, främst") - in the first place, preferably
 • ha till hands ("ha klart till användning") - have at hand ("have available and ready for use")
Sammansättningar:
 • handbagage - hand luggage
Övrig: hand, hand luggage, the terminal part of the upper limb of humans and other primates

händer

[hEn:der] se hand
hands
Övrig: hands

händer

[hEn:der] verb
< händer, hände, hänt, hända >
- ske, tilldra sig
happen, occur, take place
Exempel:
 • det kan hända att allt går bra - everything may, of course, turn out perfectly well
 • vad hände med din syster? - what happened to your sister?
 • det hände på 60-talet - it happened in the sixties
Övrig: happen, occur, take place

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.