hänge på engelska

Här ar alla hänge översättning till engelska

hänge

[[email protected]:e] subst.
< hänge, hänget, hängen >
- hängande blomställning
catkin, ament (a hanging spike of apetalous flowers)
Sammansättningar:
  • björkhänge - birch catkin
Övrig: catkin, ament, birch catkin, a hanging spike of apetalous flowers

hänge

[[email protected]:e] subst.
< hänge, hänget, hängen >
- hängsmycke
pendant (a hanging ornament)
Övrig: pendant, a hanging ornament

hänger sig

[2hÄ:nje:r+sej el. 2hÄ:nji:ver+sej] verb
< hänger sig, hängav, hängett, hänge >
- helt ägna sig (åt); överlämna sig (åt)
Variantform: hängiver sig
devote oneself (to), give oneself over (to) (abandon (surrender) oneself to)
Exempel:
  • hon hänger sig åt religionen - she devotes herself entirely to religion
Avledningar:
  • hängivelse - devotion
Övrig: devote oneself, give oneself over, devotion, abandon oneself to

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.