hänsyn på engelska

Här ar alla hänsyn översättning till engelska

hänsyn

[2hÄ:nsy:n] subst.
< hänsyn, hänsynen, hänsyn, hänsynen >
- respekt för andras önskemål
consideration; respect (respect for the wishes of others)
Exempel:
  • visa hänsyn - show respect
Uttryck:
  • med hänsyn till ("med tanke på") rådande förhållanden - in view of ("considering") (the circumstances)
  • ta hänsyn till (något) ("ta (något) med i beräkningen") - take (sth.) into consideration ("take (sth.) into account")
Sammansättningar:
  • miljöhänsyn - respect for the environment
  • hänsynsfull - considerate
  • hänsynslös - ruthless
Övrig: consideration, respect, respect for the environment, considerate, ruthless, respect for the wishes of others

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.