hållbar på engelska

Här ar alla hållbar översättning till engelska

hållbar

[2hÅl:ba:r] se "håller" 3
< hållbar, hållbart, hållbara >
- som inte lätt förstörs
durable, lasting (not easily destroyed)
Exempel:
  • ett hållbart tyg - a hard-wearing cloth
  • ett hållbart argument - a valid argument
Avledningar:
  • hållbarhet - durability
Övrig: durable, lasting, durability, not easily destroyed

håller

[hÅl:er] verb
< håller, höll, hållit, håll, hålla >
- inte bli förstörd, inte gå sönder, vara stark nog
keep (not become destroyed or broken, be sufficiently strong)
Exempel:
  • tyget har hållit i många år - the cloth has worn well for many years
  • mjölken håller sig en vecka - the milk will keep for a week
Uttryck:
  • (springa) allt vad tygen håller ("så fort man kan") - (run) for one's life ("as fast as possible")
  • det håller inte ("det är inte rimligt i längden") att fortsätta så här - we can't go on like this ("it won't work out in the long run")
Sammansättningar:
  • hållbar - durable
Övrig: keep, durable, not become destroyed or broken, be sufficiently strong

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.