håltimme på engelska

Här ar alla håltimme översättning till engelska

hål

[hå:l] subst.
< hål, hålet, hål, hålen >
- öppning genom el. ner i ett föremål
hole (an opening through or in an object)
Exempel:
 • göra hål i marken - dig holes in the ground
 • ha hål i tänderna - have cavities in one's teeth
Sammansättningar:
 • borrhål - bore hole
 • nyckelhål - keyhole
 • kulhål - bullet hole
 • knapphål - buttonhole
 • håltimme - free period
Övrig: hole, bore hole, keyhole, bullet hole, buttonhole, free period, an opening through or in an object

håltimme

[2hÅ:ltim:e] subst.
< håltimme, håltimmen, håltimmar >
- ledig timme mellan två lektioner
free period, free time [between lessons, etc.]
Övrig: free period, free time [between lessons, etc.]

timme

[2tIm:e el. -a] subst.
< timme, timmen, timmar >
- ett tidsmått (1/24 av ett dygn), 60 minuter
Variantform: timma
hour
(även om lektion (i skolan))
("also denotes lessons (in school)")
Exempel:
 • två gånger i timmen - twice hourly
 • ett par timmars arbete - a task taking a couple of hours
Uttryck:
 • i elfte timmen ("nästan försent") - at the eleventh hour ("almost too late")
 • timme ut och timme in ("lång tid") - hour after hour ("long time")
Sammansättningar:
 • kvällstimme - eventide
 • håltimme - free period [during school hours]
 • timlön - hourly wage
Övrig: hour, eventide, free period [during school hours], hourly wage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.