höger på engelska

Här ar alla höger översättning till engelska

höger

[hÖ:ger] subst.
< höger, högern >
- konservativa politiska grupperingar
right [wing] (the most conservative factions of the non-socialist groups)
Exempel:
  • yttersta högern - the extreme right
Sammansättningar:
  • extremhöger - the extreme right
  • högerman - Conservative
  • högerledare - Conservative leader
Övrig: right [wing], the extreme right, conservative, conservative leader, the most conservative factions of the non-socialist groups

höger

[hÖ:ger] adj.
< höger, högra >
- som finns på samma sida som den hand man hälsar med
right (on the same side as the hand used for greeting other people)
Motsatser: vänster
Exempel:
  • höger hand - on the right-hand side
  • höger sida - on the right
Sammansättningar:
  • högertrafik - right-hand traffic
  • högerkurva - right-hand bend
Övrig: right, right-hand traffic, right-hand bend, on the same side as the hand used for greeting other people

höger

[hö:ger] subst.
- höger sida
right, right-hand side (the right-hand side)
Exempel:
  • han satt till höger om värdinnan. -
Övrig: right, right-hand side, the right-hand side

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.