höll på engelska

Här ar alla höll översättning till engelska

håller

[hÅl:er] verb
< håller, höll, hållit, håll, hålla >
- ha i handen, gripa, fatta
hold, grasp, grip
Exempel:
 • hålla (i) en spade - hold a spade
 • håll i handtaget! - hold onto the handle!
Övrig: hold, grasp, grip

håller

[hÅl:er] verb
< håller, höll, hållit, håll, hålla >
- hindra från att ändra läge; kvarhålla
keep, hold
(bildligt "bibehålla, bevara")
("figuratively, "maintain, preserve"")
Exempel:
 • håll hunden tills jag kommer! -
Uttryck:
 • hålla andan ("låta bli att andas") - hold one's breath ("refrain from breathing")
 • hålla i minnet ("komma ihåg") - keep in mind ("remember")
 • hålla ett öga på någon ("vakta någon") - keep an eye on sby ("guard sby")
 • hålla ("infria") ett löfte - keep ("fulfil") a promise
 • hålla i sig ("fortsätta") - keep on ("continue")
Övrig: keep, hold

håller

[hÅl:er] verb
< håller, höll, hållit, håll, hålla >
- inte bli förstörd, inte gå sönder, vara stark nog
keep (not become destroyed or broken, be sufficiently strong)
Exempel:
 • tyget har hållit i många år - the cloth has worn well for many years
 • mjölken håller sig en vecka - the milk will keep for a week
Uttryck:
 • (springa) allt vad tygen håller ("så fort man kan") - (run) for one's life ("as fast as possible")
 • det håller inte ("det är inte rimligt i längden") att fortsätta så här - we can't go on like this ("it won't work out in the long run")
Sammansättningar:
 • hållbar - durable
Övrig: keep, durable, not become destroyed or broken, be sufficiently strong

håller

[hÅl:er] verb
< håller, höll, hållit, håll, hålla >
- stanna
stop
Sammansättningar:
 • hållplats - bus stop
Övrig: stop, bus stop

håller

[hÅl:er] verb
< håller, höll, hållit, håll, hålla >
- utföra; anordna
hold (perform, arrange)
(försvagat "ha")
("weaker, "have"")
Exempel:
 • hålla föredrag - give a talk
 • hålla bröllop - arrange a wedding
Övrig: hold, perform, arrange

håller av

[hålerA:v] verb
< håller av, höll, hållit, håll, hålla >
- tycka om, älska
be fond of, be attached to, love
Övrig: be fond of, be attached to, love

håller i gång

[hålerigÅ@:] verb
< håller i gång, höll, hållit, håll, hålla >
- roa sig
have a good time, amuse oneself
Övrig: have a good time, amuse oneself

håller igen

[hålerijEn:] verb
< håller igen, höll, hållit, håll, hålla >
- hindra, vara restriktiv
keep shut; check, hold back
Exempel:
 • hålla igen på kraven - cut down on demands
Övrig: keep shut, check, hold back

håller med

[hålermE:(d)] verb
< håller med, höll, hållit, håll, hålla >
- ha samma åsikt som
agree with
Exempel:
 • jag håller med dig - I agree with you
Övrig: agree with

håller på

[hålerpÅ:] verb
< håller på, höll, hållit, håll, hålla >
- vara sysselsatt (med)
be doing sth., be busy with (be occupied with)
Exempel:
 • hon håller på att städa - she's busy tidying up
Övrig: be doing sth., be busy with, be occupied with

håller på

[hålerpÅ:] verb
< håller på, höll, hållit, håll, hålla >
- vara nära (att)
be on the point of
Exempel:
 • jag höll på att svimma - I nearly fainted
Övrig: be on the point of

håller till

[håler+tIl:] verb
< håller till, höll, hållit, håll, hålla >
- uppehålla sig, hålla hus
be; hang out
Exempel:
 • vi höll mest till i köket - we usually hung out in the kitchen
Övrig: be, hang out

håller ut

[hålerU:t] verb
< håller ut, höll, hållit, håll, hålla >
- uthärda, stå ut
hold out, stick it out, persevere
Exempel:
 • jag höll ut i tre veckor - I stuck it out for three weeks
Övrig: hold out, stick it out, persevere

höll

[höl:] se håller
kept, held, grasped, gripped, lasted
Övrig: kept, held, grasped, gripped, lasted

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.