h på engelska

Här ar alla h översättning till engelska

h

[hå:] subst.
- sjunde tonen i C-durskalan
B (the seventh tone in the scale of C major)
(musikterm)
("musical note")
Övrig: b, the seventh tone in the scale of c major

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.