hakar upp sig på engelska

Här ar alla hakar upp sig översättning till engelska

hakar upp sig

[ha:karUp:sej] verb
< hakar upp sig, hakade, hakat, haka >
- bli hindrad, fastna
get stuck, get caught (be prevented, catch)
(bildligt "fästa sig (vid)")
("figuratively, "worry about, get hung up on"")
Exempel:
  • skivan hakar upp sig - the record gets stuck
  • det är inget att haka upp sig på - that's nothing to worry about
Övrig: get stuck, get caught, be prevented, catch

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.