handikappersättning på engelska

Här ar alla handikappersättning översättning till engelska

handikappersättning

[2hAn:dikape:r+set:[email protected]] subst.
< handikappersättning, handikappersättningen >
- en form av ekonomiskt stöd för sjuka eller funktionshindrade som fyllt 16 år
disability allowance (a form of financial support paid to persons suffering from a handicap)
Försäkringskassan betalar ut ersättningen antingen som självständig förmån eller som tilläggsförmån till folkpension.
"Disability allowance is paid by the Insurance Office either in the form of a separate benefit or as a supplement to national basic pension."
Övrig: disability allowance, a form of financial support paid to persons suffering from a handicap

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.