hanterar på engelska

Här ar alla hanterar översättning till engelska

hanterar

[hantE:rar] verb
< hanterar, hanterade, hanterat, hantera >
- behandla, sköta
handle; manage
Exempel:
  • hantera giftiga ämnen - handle toxic substances
  • hanteras varsamt! - handle with care!
  • hantera en konflikt - manage a conflict
Övrig: handle, manage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.