hastighet på engelska

Här ar alla hastighet översättning till engelska

hastighet

[2hAs:tighe:t] subst.
< hastighet, hastigheten, hastigheter >
- den vägsträcka man hinner på en viss tid, fart
speed, velocity (a measure of the distance travelled in a certain time, rapidity of motion)
Exempel:
  • han körde av vägen i hundra kilometers hastighet - he came off the road at a hundred kilometres per hour
  • i hastigheten ("eftersom jag hade bråttom") glömde jag låsa dörren - I was in such a hurry that I forgot to lock the door
Sammansättningar:
  • vindhastighet - wind velocity
  • utvecklingshastighet - pace of development
  • hastighetsmätare - speedometer
  • hastighetsbegränsning - speed restriction
  • hastighetsgräns - speed limit
  • hastighetskontroll - speed trap
Övrig: speed, velocity, wind velocity, pace of development, speedometer, speed restriction, speed limit, speed trap, a measure of the distance travelled in a certain time, rapidity of motion

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.