havandeskapspenning på engelska

Här ar alla havandeskapspenning översättning till engelska

havandeskapspenning

[2hA:vandeska:pspen:[email protected]] subst.
< havandeskapspenning, havandeskapspenningen >
- ersättning från försäkringskassan till gravida kvinnor som har ett så fysiskt krävande arbete att de måste sluta arbeta (helt eller delvis) på grund av graviditeten och som inte har kunnat omplaceras till lättare arbete
pregnancy allowance (pregnancy allowance is paid by the Insurance Office to pregnant women whose job is so physically demanding they have had to give it up (either entirely or partly) and for whom no alternative or lighter type of work has been found)
Havandeskapspenningen är lika stor som sjukpenningen och fås fr o m 60:e dagen fram till 10:e dagen före den beräknade nedkomsten.
"Pregnancy allowance is paid out in the same amount as sickness allowance and is payable from the 60th day of pregnancy until 10 days before the expected date of delivery."
Övrig: pregnancy allowance, pregnancy allowance is paid by the insurance office to pregnant women whose job is so physically demanding they have had to give it up and for whom no alternative or lighter type of work has been found

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.