hela på engelska

Här ar alla hela översättning till engelska

hel

[he:l] adj.
< hel, helt, hela >
- odelad, fullständig
Användning: endast attributivt
whole, entire, full, complete (undivided, complete)
Exempel:
  • en hel vecka - an entire week
  • hela avtalsrörelsen - the entire structure of wage negotiations
  • hela det svenska samhället - Swedish society as a whole
Uttryck:
  • en hel del (el. rad) ("mycket, många") - quite a few ("many, numerous")
  • på det hela taget ("i stort sett") - on the whole
Sammansättningar:
  • heltid - full-time
Övrig: whole, entire, full, complete, full-time, undivided, complete

hel

[he:l] adj.
< hel, helt, hela >
- oskadad
whole, entire (undamaged)
Motsatser: trasig, sönder
Uttryck:
  • hela och rena kläder - a clean, fresh set of clothes
Övrig: whole, entire, undamaged

hela

[2hE:la] subst.
< hela, helan, helor >
- helbutelj
whole bottle, large bottle
(även om första supen vid en fest)
("also used of the first drink taken at a party")
Uttryck:
  • Helan går ("sång när man tar första supen") - Let's down the first! ("sung at parties on taking the first drink")
Övrig: whole bottle, large bottle

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.