helt på engelska

Här ar alla helt översättning till engelska

hel

[he:l] adj.
< hel, helt, hela >
- odelad, fullständig
Användning: endast attributivt
whole, entire, full, complete (undivided, complete)
Exempel:
  • en hel vecka - an entire week
  • hela avtalsrörelsen - the entire structure of wage negotiations
  • hela det svenska samhället - Swedish society as a whole
Uttryck:
  • en hel del (el. rad) ("mycket, många") - quite a few ("many, numerous")
  • på det hela taget ("i stort sett") - on the whole
Sammansättningar:
  • heltid - full-time
Övrig: whole, entire, full, complete, full-time, undivided, complete

hel

[he:l] adj.
< hel, helt, hela >
- oskadad
whole, entire (undamaged)
Motsatser: trasig, sönder
Uttryck:
  • hela och rena kläder - a clean, fresh set of clothes
Övrig: whole, entire, undamaged

helt

[he:lt] adv.
- alldeles
entirely, wholly, completely
Exempel:
  • helt enkelt - quite simply
  • helt och hållet ("fullständigt") - absolutely
  • en helt ny bil - a brand new car
Övrig: entirely, wholly, completely

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.