hemlighet på engelska

Här ar alla hemlighet översättning till engelska

hemlighet

[2hEm:lighe:t] subst.
< hemlighet, hemligheten, hemligheter >
- något som är hemligt
secret (that which is kept secret, or from the knowledge or view of others)
Exempel:
  • ska jag berätta en hemlighet? - shall I tell you a secret?
  • göra något i hemlighet - do sth. in secret
Sammansättningar:
  • tillverkningshemlighet - production secret
  • hemlighetsfull - secretive
Övrig: secret, production secret, secretive, that which is kept secret, or from the knowledge or view of others

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.