hemspråksträning på engelska

Här ar alla hemspråksträning översättning till engelska

hemspråksträning

[2hEm:språ:ksträ:[email protected]] subst.
< hemspråksträning, hemspråksträningen >
- tidigare benämning för modersmålsstöd som bl a invandrarbarn har rätt att få i förskola
home-language support (instruction, tuition) (the home-language support to which immigrant children attending one of the municipal child-care amenities are entitled)
Övrig: home-language support, the home-language support to which immigrant children attending one of the municipal child-care amenities are entitled

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.