hemspråksundervisning på engelska

Här ar alla hemspråksundervisning översättning till engelska

hemspråksundervisning

[2hEm:språ:ksundervi:[email protected]] subst.
< hemspråksundervisning, hemspråksundervisningen >
- tidigare benämning för modersmålsundervisning som bl a barn till invandrare har rätt att få i grund- och gymnasieskolan
home-language teaching (instruction, tuition) (the home-language instruction to which the children of immigrants (and some others) are entitled at compulsory and upper secondary school levels)
I grund- och gymnasieskolan har barn med annat hemspråk än svenska rätt till undervisning i och på sitt hemspråk.
"At compulsory and upper secondary school levels, children with a home language other than Swedish are entitled to receive instruction in and about their own language."
Övrig: home-language teaching, the home-language instruction to which the children of immigrants are entitled at compulsory and upper secondary school levels

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.