hindrar på engelska

Här ar alla hindrar översättning till engelska

hindrar

[2hIn:drar] verb
< hindrar, hindrade, hindrat, hindra >
- utgöra hinder för
prevent, restrain, hinder; check (be a hindrance to)
(om personer även "hejda")
("of persons, also "stop"")
Exempel:
  • vi måste hindra att kvinnorna isoleras - we must prevent women from becoming isolated
  • jag hindrade honom från att gå ut - I stopped him from going out
  • bilvraket hindrade trafiken - the wrecked car hindered the steady flow of traffic
  • det är inget som hindrar ("det finns inga skäl mot") att vi åker dit genast - there's nothing to prevent us from ("there are no reasons for not") going there at once
Övrig: prevent, restrain, hinder, check, be a hindrance to

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.