hissar på engelska

Här ar alla hissar översättning till engelska

hiss

[his:] subst.
< hiss, hissen, hissar >
- apparat som transporterar människor etc mellan våningarna i en byggnad
lift, (elevator US) (a device for transporting people or objects between the levels of a building, etc.)
Sammansättningar:
  • mathiss - food-lift
  • hisstrumma - lift shaft
  • hissdörr - lift door
Övrig: lift, , food-lift, lift shaft, lift door, a device for transporting people or objects between the levels of a building, etc.

hissar

[2hIs:ar] verb
< hissar, hissade, hissat, hissa >
- förflytta uppåt med lyftanordning
hoist (raise upwards by means of a lifting device)
Exempel:
  • hissa flaggan - hoist the flag
Övrig: hoist, raise upwards by means of a lifting device

hissar

[2hIs:ar] verb
< hissar, hissade, hissat, hissa >
- hylla genom att kasta upp i luften
toss (congratulate by throwing up into the air)
Exempel:
  • segraren hissades av sina kamrater - the victor was tossed by his friends
Övrig: toss, congratulate by throwing up into the air

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.