hjälp på engelska

Här ar alla hjälp översättning till engelska

hjälp

[jel:p] subst.
< hjälp, hjälpen >
- medverkan som gör att något kan utföras, bistånd
help, assistance, aid (action taken in order to remedy or relieve; remedy, relief)
(även om omhändertagande i svår situation; även "ekonomiskt bistånd")
("also used of help rendered in a difficult situation; also "economic aid"")
Exempel:
 • han höll sig flytande med hjälp av en bräda - he kept himself afloat by means of a plank
 • begära hjälp från FN - ask the UN for help
Uttryck:
 • första hjälpen ("första sjukvård efter olycka etc") - first aid ("the emergency care or treatment given before proper medical care is made available")
 • behöver du hjälp vid flyttningen? - will you be needing any help when you move?
Sammansättningar:
 • utvecklingshjälp - development aid
 • skrivhjälp - clerk, typist
 • hjälpaktion - relief measures
 • hjälpsändning - relief consignment
Övrig: help, assistance, aid, development aid, clerk, typist, relief measures, relief consignment, action taken in order to remedy or relieve, remedy, relief

hjälper

[jEl:per] verb
< hjälper, hjälpte, hjälpt, hjälp, hjälpa >
- ge hjälp, bistå
help, assist, aid (give help or assistance, remedy, relieve)
Exempel:
 • jag ska hjälpa dig att bära - I'll help you do the carrying
 • vill du hjälpa mig med disken? - would you help me with the washing-up, please?
Övrig: help, assist, aid, give help or assistance, remedy, relieve

hjälper

[jEl:per] verb
< hjälper, hjälpte, hjälpt, hjälp, hjälpa >
- rå för
help
Exempel:
 • kan jag hjälpa att tåget blev försenat? - could I help it if the train was late?
 • det kan inte hjälpas - it can't be helped
Övrig: help

hjälper

[jEl:per] verb
< hjälper, hjälpte, hjälpt, hjälp, hjälpa >
- vara till nytta
help (be of use)
Exempel:
 • det hjälper inte att gråta - crying won't help
 • medicinen hjälper inte mot hösnuva - the medicine won't work against hay fever
Övrig: help, be of use

hjälper till

[jelper+tIl:] verb
< hjälper till, hjälpte, hjälpt, hjälp, hjälpa >
- dela någons arbete, assistera
assist, lend a hand, make oneself useful (share sby's work)
Exempel:
 • min fru hjälper inte till med disken - my wife never helps me with the washing-up
Övrig: assist, lend a hand, make oneself useful, share sby's work

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.