hjärndöd på engelska

Här ar alla hjärndöd översättning till engelska

död

[dö:d] subst.
< död, döden >
- slut på livet
death
Exempel:
 • han var vid sin död 75 år - at the time of his death, he was 75 years old
 • sväva mellan liv och död - hover between life and death
 • en strid på liv och död - a life-and-death struggle
Uttryck:
 • (jaga) till döds ("tills döden inträffar") - (hunt) to death ("until death occurs")
 • ta död på ("avliva, få att försvinna") (ett rykte etc) - kill ("put to death, make disappear") (a rumour, etc.)
 • ligga för döden ("vara så sjuk att döden är nära") - be on one's deathbed ("be ill and close to death")
Sammansättningar:
 • hjältedöd - death of a hero
 • tidningsdöd - closing down of newspapers (because of falling circulation)
 • dödsolycka - fatal accident
 • hjärndöd - brain-dead
 • skogsdöd - death of forests (owing to pollution)
 • dödgrävare - gravedigger
 • dödsdom - death sentence
 • dödsdömd - sentenced to death
 • dödsförakt - contempt of (for) death
 • dödsstöt - death blow, kiss of death
 • dödssynd - mortal sin
 • dödstyst - dead silent, deathly still
 • dödvikt - deadweight
Övrig: death, death of a hero, closing down of newspapers, fatal accident, brain-dead, death of forests, gravedigger, death sentence, sentenced to death, contempt of death, death blow, kiss of death, mortal sin, dead silent, deathly still, deadweight

hjärndöd

[2jÄ:r+ndö:d] adj.
< hjärndöd, hjärndött, hjärndöda >
- som är död genom att hjärnan upphört att fungera
brain-dead (having died owing to cessation of brain function)
Övrig: brain-dead, having died owing to cessation of brain function

hjärndöd

[2jÄ:r+ndö:d] subst.
< hjärndöd, hjärndöden >
- tillstånd när hjärnan upphört att fungera
brain death (complete cessation of brain function)
Övrig: brain death, complete cessation of brain function

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.