hjärtinfarkt på engelska

Här ar alla hjärtinfarkt översättning till engelska

hjärta

[2jÄr+t:a] subst.
< hjärta, hjärtat, hjärtan >
- kroppens centrala blodpump
heart (the hollow muscular organ that maintains the circulation of the blood)
(bildligt "centrum"; även om formen)
("figuratively, "centre"; also used of the shape")
Exempel:
  • ett förkalkat hjärta - a hardening of the cardiac arteries
  • stadens hjärta - the heart of the city
Uttryck:
  • vad har du på hjärtat ("vad vill du tala om")? - what's on your mind ("what do you want to talk to me about")?
  • inte ha hjärta att ("inte kunna (på grund av medlidande)") - not have the heart to ("be unable (because of pity)")
Sammansättningar:
  • pepparkakshjärta - gingerbread heart
  • hjärtinfarkt - heart attack
  • hjärtklappning - palpitation
  • hjärtstimulator - pacemaker
Övrig: heart, gingerbread heart, heart attack, palpitation, pacemaker, the hollow muscular organ that maintains the circulation of the blood

hjärtinfarkt

[2jÄr+t:infar:kt] subst.
< hjärtinfarkt, hjärtinfarkten, hjärtinfarkter >
- sjukdom som innebär att vävnad i hjärtat dör på grund av att blodkärl täppts igen
heart attack, cardiac infarction (damage to an area of the heart muscle deprived of oxygen, usually as a result of a diseased coronary artery)
Övrig: heart attack, cardiac infarction, damage to an area of the heart muscle deprived of oxygen, usually as a result of a diseased coronary artery

infarkt

[infAr:kt] subst.
< infarkt, infarkten, infarkter >
- vävnadsdöd genom att blodkärl täpps till
infarction
Sammansättningar:
  • hjärtinfarkt - cardiac infarction, heart attack
Övrig: infarction, cardiac infarction, heart attack

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.