hotell på engelska

Här ar alla hotell översättning till engelska

hotell

[hotEl:] subst.
< hotell, hotellet, hotell, hotellen >
- hus med rum för resande
hotel (an establishment providing accommodation for travellers)
Exempel:
  • ta in på hotell - take in at a hotel
  • bo på hotell - stay at a hotel
Sammansättningar:
  • lyxhotell - luxury hotel
  • hotellägare - hotel proprietor
  • hotellrum - hotel room
Övrig: hotel, luxury hotel, hotel proprietor, hotel room, an establishment providing accommodation for travellers

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.