hotelse på engelska

Här ar alla hotelse översättning till engelska

hotelse

[2hO:telse] subst.
< hotelse, hotelsen, hotelser >
- hotfullt yttrande
threat, menace (a menacing utterance)
Övrig: threat, menace, a menacing utterance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.