hustrutillägg på engelska

Här ar alla hustrutillägg översättning till engelska

hustrutillägg

[2hUs:trutileg:] subst.
< hustrutillägg, hustrutillägget, hustrutillägg, hustrutilläggen >
- förmån (inom folkpensioneringen) till kvinna över 60 år som är gift med en ålders- eller förtidspensionär, om endast mannen har pension och om makarna varit gifta i minst fem år
wife's supplement (a benefit payable under the national basic pension scheme to women over the age of 60 who are married to a person receiving an old-age or disability pension, provided that only the husband is receiving a pension and that the spouses have been married for at least five years)
Övrig: wife's supplement, a benefit payable under the national basic pension scheme to women over the age of 60 who are married to a person receiving an old-age or disability pension, provided that only the husband is receiving a pension and that the spouses have been married for at least five years

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.