huvudsak på engelska

Här ar alla huvudsak översättning till engelska

huvudsak

[2hU:vudsa:k] subst.
< huvudsak, huvudsaken, huvudsaker >
- det viktigaste
main (most important) thing
Exempel:
 • huvudsaken är att ingen skadas - our number-one concern must be to avoid injury
Uttryck:
 • (skogen består) i huvudsak ("till största delen") (av gran) -
Avledningar:
 • huvudsakligen - principally
Övrig: main thing, principally

sak

[sa:k] subst.
< sak, saken, saker >
- angelägenhet (som bör åtgärdas)
thing, matter, affair, question
(även om moralisk fråga)
("also used of moral stands")
Exempel:
 • det är regeringens sak att avgöra den frågan - that's sth. the government will have to settle
 • det är en annan sak - that's another thing
 • gå rakt på sak - not beat about the bush
 • sak samma - that makes no difference
 • till saken! - get to the point!
Sammansättningar:
 • hederssak - point of honour
 • kvinnosak - women's rights issue
 • huvudsak - main thing
Övrig: thing, matter, affair, question, point of honour, women's rights issue, main thing

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.