huvudstupa på engelska

Här ar alla huvudstupa översättning till engelska

huvudstupa

[2hU:vudstu:pa] adv.
- med huvudet före
headfirst, headlong (with the head first)
(även bildligt "plötsligt")
("also used figuratively, "suddenly"")
Övrig: headfirst, headlong, with the head first

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.