hylla på engelska

Här ar alla hylla översättning till engelska

hylla

[2hYl:a] subst.
< hylla, hyllan, hyllor >
- smal vågrät skiva, bräda
shelf (a flat, narrow piece of material horizontally mounted to hold objects)
(även om möbel med flera hyllor)
("also used of a piece of furniture having more than one shelf")
Uttryck:
  • lägga på hyllan ("lägga undan") - put on the shelf ("put sth. aside")
Sammansättningar:
  • bokhylla - bookcase
  • hatthylla - hat rack
Övrig: shelf, bookcase, hat rack, a flat, narrow piece of material horizontally mounted to hold objects

hyllar

[2hYl:ar] verb
< hyllar, hyllade, hyllat, hylla >
- fira, uppvakta
congratulate; honour, (honor US), pay tribute to (celebrate, pay homage to)
Exempel:
  • hon blev hyllad som en hjälte - she was given a hero's reception
Avledningar:
  • hyllning - congratulations; tribute
Övrig: congratulate, honour, , pay tribute to, congratulations, tribute, celebrate, pay homage to

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.