hypotes på engelska

Här ar alla hypotes översättning till engelska

hypotes

[hypotE:s] subst.
< hypotes, hypotesen, hypoteser >
- antagande, teori
hypothesis (assumption, theory)
Exempel:
  • framkasta en hypotes - put forward a hypothesis
  • alternativa hypoteser - alternative theories
Övrig: hypothesis, assumption, theory

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.