hyresnämnd på engelska

Här ar alla hyresnämnd översättning till engelska

hyresnämnd

[2hY:resnem:d] subst.
< hyresnämnd, hyresnämnden, hyresnämnder >
- statligt organ som medlar i tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar i frågor som gäller lägenheten (t ex hyrans storlek, uthyrning i andra hand eller besittningsskydd)
regional rent tribunal (a national body arbitrating in disputes between tenants and landlords over matters pertaining to flats (e.g. the amount of the rent, subletting, right of tenancy, etc.))
Överklagande sker till "bostadsdomstolen".
"Appeals against decisions of a rent tribunal may be lodged with the Rents and Tenancies Court of Appeal."
Övrig: regional rent tribunal, a national body arbitrating in disputes between tenants and landlords over matters pertaining to flats

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.