hytta på engelska

Här ar alla hytta översättning till engelska

hytta

[2hYt:a] subst.
< hytta, hyttan, hyttor >
- anläggning för smältning av glas eller malm
smelting-house, [glassworks] blowing room (a place in which ore or glass is melted)
Övrig: smelting-house, [glassworks] blowing room, a place in which ore or glass is melted

hytter

[hYt:er el. höt:er] verb
< hytter, hytte, hytt, hytt, hytta >
- hotfullt skaka (näven eller fingret)
Variantform: höter
shake one's fist (at) (a threatening gesture)
Övrig: shake one's fist, a threatening gesture

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.