hytter på engelska

Här ar alla hytter översättning till engelska

hytt

[hyt:] subst.
< hytt, hytten, hytter >
- litet rum
cabin, berth (a small room)
(särskilt på båtar)
("esp. on board ship")
Sammansättningar:
  • telefonhytt - call box, phone booth
  • båthytt - cabin
Övrig: cabin, berth, call box, phone booth, cabin, a small room

hytter

[hYt:er el. höt:er] verb
< hytter, hytte, hytt, hytt, hytta >
- hotfullt skaka (näven eller fingret)
Variantform: höter
shake one's fist (at) (a threatening gesture)
Övrig: shake one's fist, a threatening gesture

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.