identifierar på engelska

Här ar alla identifierar översättning till engelska

identifierar

[identifiE:rar] verb
< identifierar, identifierade, identifierat, identifiera >
- känna igen, påvisa identiteten hos (något el. någon); likställa
identify
Exempel:
  • polisen har inte kunnat identifiera kroppen - the police have not been able to identify the body
  • hon identifierar sig med de sämst ställda i samhället - she identifies with the people who are worst off in society
Övrig: identify

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.