illa på engelska

Här ar alla illa översättning till engelska

illa

[2Il:a] adv.
< illa, värre, värst >
- inte bra, dåligt
badly
Exempel:
 • höra illa - be hard of hearing
 • tycka illa om - dislike
 • illa dold förtjusning - ill-concealed glee
Uttryck:
 • ligga illa till ("ha dåliga chanser") - do not look good ("have bad prospects")
 • lukta illa ("ha dålig lukt") - smell bad ("have a bad smell")
 • illa ("ha kväljningar") - feel bad ("be nauseous")
 • råka illa ut ("råka i besvär") - get into trouble ("get into a predicament")
 • tala illa om ("förtala") - say bad things about ("slander")
 • bära sig illa åt ("uppträda otrevligt") - behave badly ("act unpleasantly")
 • ta illa vid sig ("ta åt sig, bli förargad") - be upset ("take to heart, become angry")
 • vara illa ute ("vara i en farlig situation") - be in a bad way ("be in a dangerous situation")
Övrig: badly

illa

[2Il:a] adv.
< illa, värre, värst >
- mycket
very
Uttryck:
 • illa kvickt ("mycket snabbt, genast") - very quick ("very fast, at once")
Övrig: very

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.