införsel på engelska

Här ar alla införsel översättning till engelska

införsel

[2In:för+s:el] subst.
< införsel, införseln >
- det att föra in (i landet), import
import
Övrig: import

införsel

[2In:för+s:el] subst.
< införsel, införseln >
- ett tvångsmedel som tillämpas av kronofogden för att få in obetalda skatter el. underhållsbidrag, även böter och viten
attachment, (garnishment US)
Vid införsel drar arbetsgivaren en viss summa av lönen och skickar den till kronofogdemyndigheten.
"An arrangement whereby an employer deducts a certain sum from an employee's wages and sends it to the enforcement service."
Exempel:
  • införsel i lön - attachment of wages
Övrig: attachment,

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.